«

»

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

Μετά τη λήξη των μαθημάτων, την Τρίτη 28-06-2022, στο ΓΕΛ Λιτοχώρου,πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμορφωτική συνάντηση του Συλλόγου Διδασκόντων από την Ψυχολόγο του σχολείου κ. Τσεντίδου. Η επιμόρφωση  είχε ως θέμα τον Σχολικό Εκφοβισμό, ενώ στόχος της ήταν το μοίρασμα και η ανταλλαγή γνώσης σχετικά με τον αρτιότερο τρόπο διαχείρισης τέτοιων περιπτώσεων. Αρχικά η ψυχολόγος παρουσίασε θεωρητικές πληροφορίες σχετικά με τις αιτίες και τις επιπτώσεις της ενδοσχολικής βίας και τα χαρακτηριστικά των θυμάτων και των θυτών, ενώ ακολούθησε περιγραφή και συζήτηση παραδειγμάτων – case studies- με το σύνολο των παρευρισκόμενων εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση έκλεισε με εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με καλές πρακτικές που μπορούν να ακολουθηθούν την επόμενη σχολική χρονιά.