»

Το Λύκειο Λιτοχώρου συμμετέχει στην πράξη «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.